Anna Stankiewicz-Mróz

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (mgr socjologii) oraz studiów  Podyplomowych „Psychologia biznesu” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Trener biznesu i konsultant .

Jest członkiem   Kapituły Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego, oraz członkiem  Komitetu Ekonomii Społecznej. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży”. Członek  Zarządu Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierowania( Oddział Łódź) oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jest autorką ponad 80 publikacji z zakresu przywództwa organizacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych , procesów społecznych towarzyszących procesom fuzji i  przejęć przedsiębiorstw oraz  interlockingu menedżerskiego.

Od 2013 p.o. kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej.

W latach 2012-2016 Prodziekan d.s. studenckich na Wydziale Organizacji i Zarządzania, a od 2016 Prodziekan d.s. edukacji.