Anna Walecka

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Politechniki Łódzkiej, absolwentka krakowskiej szkoły trenerów Matrik i licznych kursów w zakresu umiejętności miękkich kadry kierowniczej.

Od 20 lat, trener umiejętności miękkich i szkoleniowiec z zakresu negocjacji w biznesie, technik sprzedaży, zarządzania sobą w czasie, komunikacji społecznej i budowania efektywnych zespołów.

Zainteresowania – rola kobiet w zarządzaniu, przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, team building, negocjacje w biznesie.

Prywatnie – szczęśliwa żona i mama Zuzanny 😊