Elżbieta Jędrych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (mgr socjologii). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Łódzki, 2009).

Autorka ponad 90 publikacji naukowych i ekspertyz na rzecz praktyki przemysłowej.

Wypromowała pięciu doktorów nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA.

Zainteresowania badawcze – zarządzanie zasobami ludzkimi, inwestowanie w kapitał ludzki, zarządzanie zmianami, innowacje społeczne w organizacjach, kształtowanie relacji społecznych w organizacjach.

Wykładała Gościnnie na University of Economics Prague. The Faculty of Business Administration, 2012, Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano, 2011.

Obecnie jest profesorem na Akademii Finansów i Biznesu VISTULA, wcześniej profesor nadzwyczajny na Politechnice Łódzkiej. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania VISTULA (od 2015), wcześniej kierownika Katedry Zarządzania VISTULA (od 2014) a także kierownika Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej (2009- 2014),

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadr Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (2012-2014),

Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (2002-2005).