George Anders

Jest profesorem w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz ma tytuł Adjunct Professor na wydziale Electrical and Computer Engineering Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie.  Jego zainteresowania skupiają się na trzech zagadnieniach: (1) zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych do analizy dużych systemów elektroenergetycznych, (2) badanie niezawodności systemów elektroenergetycznych, oraz (3) analiza cieplna kabli elektroenergetycznych.  Prof. Anders jest autorem 3 monografii wydanych w języku angielskim przez IEEE Press oraz John Wiley & Sons w Nowym Jorku oraz 7 książek wydanych przez Canadian Electrical Association.  Jedna z jego monografii została przetłumaczona na języki słoweński i chiński.  Ponadto, jest on autorem 100 publikacji w czasopismach z „listy filadelfijskiej” i podobnej liczby publikacji w materiałach konferencji międzynarodowych i jest szeroko cytowany przez naukowców i praktyków.  Program komputerowy do obliczeń obciążalności kabli elektroenergetycznych jego autorstwa jest de facto światowym standardem w tej dziedzinie używanym w ponad 1000 instytucjach w 50 krajach na pięciu kontynentach.

Przez ostatnie 20 lat prof. Anders był kierownikiem dużych projektów przemysłowych w Ameryce Północnej i posiada tytuł Project Management Professional nadawany przez Project Management Institute w Filadelfii. Prowadzi również seminaria w wielu krajach świata związane z zarządzaniem projektami.

Prof. Anders posiada tytuł Fellow of IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), a w roku 2007 otrzymał prestiżową nagrodę „IEC 1906” nadawaną przez International Electrotechnical Commission w Genewie, Szwajcaria. W 2016 roku został wyróżniony przez  IEEE (organizacja skupia ponad 500 000 inżynierów elektryków i elektroników na całym świecie) nagrodą im. Hermana Halperina za wkład do rozwoju metod obliczeniowych kabli elektroenergetycznych. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda inżynierska na świecie przyznawana raz do roku jednej osobie. W 2016 roku prof. Anders otrzymał również „Engineering Medal of Excellence” nadawany przez Stowarzyszenie Inżynierów w Prowincji Ontario w Kanadzie.

2 Replies to “George Anders”

  1. Pingback: 3storehouse
  2. Pingback: WP Notify

Comments are closed.