Kontakt

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
ul. Piotrkowska 266
90-924 Łódź
Kierownik studiów:
dr inż. Agnieszka Pietras,
tel. kom. 501 066 769,
e-mail agnieszka.pietras@p.lodz.pl

Sekretariat Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji
Anita Kozak
tel./fax 0-42 631-37-59
e-mail: anita.kozak@p.lodz.pl

Lokalizacja Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji i sal wykładowych