Maciej Szczepańczyk

Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz MBA Finance & Incurance, School of Business, Illinois State University. Posiada stopień doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania. Certyfikowany menedżer projektów badawczo-rozwojowych, trener Design Thinking.
Od 2000 roku realizuje się zawodowo w projektach inwestycyjnych, infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych na zlecenie inwestorów prywatnych, publicznych i trzeciego sektora. Posiada znaczące doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, pozyskując dla swoich klientów ponad 1 mld złotych dofinansowań. Współautor ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także kilkunastu monografii i książek z zakresu zarządzania projektami, planowania działalności i przedsiębiorczości.
W wolnych chwilach szczęśliwy mąż i dumny tata dwóch synów. Gra na perkusji i lubi „zaharatać w gałe”!