Małgorzata Mrug

trener biznesu, coach, konsultant, asesor, facylitator

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne do kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery, Insights Navigator, Discovery Full Circle, Extended DISC oraz TTI Success Insights. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™.

Od 19 lat aktywna zawodowo. 13 lat na stanowiskach menedżerskich. Od ponad 8 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła 4900 godzin warsztatów. Równolegle ze szkoleniami i usługami doradczymi prowadzi procesy coachingowe. Wspiera grupy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów metodą facylitacji.

Prowadzi zajęcia dla studentów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W WSB jest Konsultantem Programowym na kierunku studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje”.