Opłaty

Opłata za 2-semestralne studia Zarządzanie Projektami
w roku 2021 wynosi 6 600,00 zł.

Opłata obejmuje:

  • 205 godzin zajęć
  • akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation lub AgilePM Foundation
  • egzamin certyfikacyjny PRINCE2 na poziomie Foundation lub AgilePM na poziomie Foundation

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata – przy zapisie na studia,
II rata – płatna przed rozpoczęciem II semestru.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze konta:

PEKAO S.A. 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
KONIECZNIE Z DOPISKIEM TYTUŁEM ZAPŁATY : SP-ZPROJ