Opłaty

Opłata za 2-semestralne studia Zarządzanie Projektami
w roku 2019 wynosi 6 600,00 zł.

Słuchaczy obowiązuje również opłata 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów.

Opłata obejmuje:

  • 205 godzin zajęć
  • szkolenie PRINCE2 akredytowane przez APM Group LTD prowadzone w ramach programu studiów
  • egzamin certyfikacyjny PRINCE2 na poziomie Foundation

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata – przy zapisie na studia,
II rata – płatna przed rozpoczęciem II semestru.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze konta:

PEKAO S.A. 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
KONIECZNIE Z DOPISKIEM TYTUŁEM ZAPŁATY : SP-ZPROJ