Paweł Pietras

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Ecole des Mines de Saint Etienne. Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania. Od 1999 roku realizuje projekty prawne, finansowe, inwestycyjne i informatyczne na zlecenie firm i inwestorów prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Gospodarki (dawnej Ministerstwa Przekształceń Własnościowych), uczelni wyższych i instytucji tzw. otoczenia biznesu. Konsultant Krajowego Systemu Usług PARP. Współautor ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, oceny ryzyka oraz praktycznego zastosowania aplikacji MS Excel oraz MS Project. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych dla klientów z różnych branż. Współautor kilkunastu monografii, książek i poradników z zakresu zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, przedsiębiorczości, finansowania i komercjalizacji badań naukowych. Członek Stowarzyszenia IPMA Polska. Licencjonowany trener International Project Management Association.

Prywatnie motocykle, snowboard, narty, żeglarstwo.