Program zajęć

Program studiów jest realizowany w trybie 2-semestralnych studiów podyplomowych – sobota/niedziela od godz. 9:15 do 16:15.
W programie przewidziano 205 godzin dydaktycznych, w tym 146 godzin zajęć praktycznych i ćwiczeń oraz 59 godzin wykładów.

 Nazwa przedmiotu Godz.
 Wstęp do zarządzania projektami  16
 Metodyki zarządzania projektami  32
 Techniki pracy w projekcie  32
 Komunikacja w zespole projektowym  8
 Budowanie i motywowanie zespołu projektowego  16
 Źródła finansowania projektów  8
 Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów  16
 Zarządzanie ryzykiem w projekcie  16
 Planowanie, monitorowanie i rozliczanie projektów finansowanych
ze środków UE
 16
 Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami  24
 Zarządzanie portfelem projektów  8
 Seminarium dyplomowe  8
 Praca końcowa  5

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych PŁ jest osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami potwierdzone uzyskanymi wpisami w KARCIE ZALICZEŃ, pozytywna ocena z obrony PRACY KOŃCOWEJ oraz formalne rozliczenie.