Opis studiów

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami,
a w szczególności:

wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.
Studia podyplomowe są dedykowane dla menedżerów z pewnym stażem
i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami. Warunkiem koniecznym przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.