Terminarz

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 21 i 22-tej w semestrze zimowym w roku ak. 2019/2020

 • 26-27.10.19 –  – spotkanie Inauguracyjne dla 22 edycji studiów sobota 9:15
 • 09-10.11.19
 • 23-24.11.19
 • 07-08.12.20
 • 14-15.12.19
 • 11-12.01.20
 • 18-19.01.20
 • 25-26.01.20

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 22 i 23-ej w semestrze letnim w roku ak. 2019/2020

 •  21-22.03.2020 – odwołane decyzją Rektora PŁ
 •  04-05.04.2020 – odwołane decyzją Rektora PŁ
 •  18-19.04.2020 – spotkanie Inauguracyjne dla 23 edycji studiów
  sobota 9:15 sala 24 Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
 •  25-26.04.2020
 •  09-10.05.2020
 •  23-24.05.2020
 •  06-07.06.2020
 •  20-21.06.2020

  Szanowni Państwo;

  Rektor PŁ wystosował Komunikat, którego fragment cytujemy poniżej:

  Komunikat Nr 1/2020

  Rektora Politechniki Łódzkiej
  z dnia 11 marca 2020 r.

  wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
  z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  w Politechnice Łódzkiej

   

  1.   W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne
  od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.
  we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia. Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, na studiach podyplomowych, na kursach i szkoleniach.

  16. Komunikat wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i obowiązuje od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.