Terminarz

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 21 i 22-tej w semestrze zimowym w roku ak. 2019/2020

 • 26-27.10.19 –  – spotkanie Inauguracyjne dla 22 edycji studiów sobota 9:15
 • 09-10.11.19
 • 23-24.11.19
 • 07-08.12.20
 • 14-15.12.19
 • 11-12.01.20
 • 18-19.01.20
 • 25-26.01.20

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 22 i 23-ej w semestrze letnim w roku ak. 2019/2020

UWAGA!!! do 15 maja zajęcia na Uczelni są prowadzone w formie zdalnej.

 •  21-22.03.2020 – odwołane decyzją Rektora PŁ
 •  04-05.04.2020 – odwołane decyzją Rektora PŁ
 •  18-19.04.2020 – spotkanie Inauguracyjne dla 23 edycji studiów
  sobota 9:15 sala 24 Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
 •  25-26.04.2020
 •  09-10.05.2020
 •  23-24.05.2020
 •  06-07.06.2020
 •  20-21.06.2020

  Szanowni Państwo;

  Rektor PŁ wystosował Komunikat, którego fragment cytujemy poniżej:

  Komunikat Nr 6/2020
  Rektora Politechniki Łódzkiej
  z dnia 9 kwietnia 2020 r.

  wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
  z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
  w Politechnice Łódzkiej

   

  1.    Wskazany w pkt 1 Komunikatu Nr 1/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 marca 2020 r. wydanego na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej termin zawieszenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. przedłuża się do dnia 15 maja 2020 r.

  4.    Komunikat wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2020 r. i obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.