Terminarz

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 29 i 30-tej w semestrze zimowym w roku ak. 2023/2024 (Uwaga – jeden lub dwa spośród podanych terminów są terminami zapasowymi i nie będzie ich w planie). Uczestników studiów poinformujemy mailowo o szczegółowym planie zajęć.

  • 21-22.10.2023
  • 18-19.11.2023
  • 25-26.11.2023
  • 09-10.12.2023
  • 16-17.12.2023
  • 13-14.01.2024
  • 20-21.01.2024
  • 27-28.01.2024

2 Replies to “Terminarz”

  1. Pingback: WP Notify
  2. Pingback: 3septuagint

Comments are closed.