Terminarz

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 28 i 29-tej w semestrze letnim w roku ak. 2022/2023 (Uwaga – jeden lub dwa spośród podanych terminów są terminami zapasowymi i nie będzie ich w planie). Uczestników edycji 29 poinformujemy mailowo o szczegółowym planie zajęć.

  • 25-26.03.2023
  • 01-02.04.2023
  • 15-16.04.2023
  • 22-23.04.2023
  • 13-14.05.2023
  • 20-21.05.2023
  • 03-04.06.2023
  • 17-18.06.2023

2 Replies to “Terminarz”

  1. Pingback: WP Notify
  2. Pingback: 3septuagint

Comments are closed.