Terminarz

Projekt terminarza zjazdów dla edycji 27 i 28-tej w semestrze zimowym w roku ak. 2022/2023 (Uwaga – jeden lub dwa spośród podanych terminów są terminami zapasowymi i nie będzie ich w planie).

  • 22-23.10.2022
  • 05-06.11.2022
  • 19-20.11.2022
  • 10-11.12.2022
  • 17-18.12.2022
  • 14-15.01.2023
  • 28-29.01.2023
  • 11-12.02.2023
  • 25-26.02.2023

One Reply to “Terminarz”

  1. Pingback: WP Notify

Comments are closed.