Warto przeczytać: „Finansowanie komercjalizacji technologii i wiedzy”

Współautorem publikacji którą chcemy polecić jest członek naszej kadry naukowej dr inż. Paweł Pietras. Celem poradnika jest przekazanie czytelnikom wiedzy o podstawowych zagadnieniach dotyczących finansowania komercjalizacji i wiedzy. Materiał podzielono na trzy główne części, które krok po kroku pokazują w jaki sposób można pozyskać różnego typu finansowanie na projekty komercjalizacji. W pierwszym rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie komercjalizacji wiedzy i technologii. Drugi rozdział został poświęcony uwarunkowaniom finansowania projektów komercjalizacji. Trzeci rozdział jest w całości zadedykowany źródłom finansowania, które sklasyfikowano i podzielono pod względem zarówno rodzajów, jak i wykorzystania w kolejnych etapach rozwoju projektu. Publikacja została uzupełniona o studia rzeczywistych przypadków wykorzystania poszczególnych form finansowania. Materiały do pobrania:
„Finansowanie komercjalizacji technologii i wiedzy”
 „Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy”