Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu.
24 maja 2017

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania

Więcej szczegółów znajdziecie pod adresem: https://konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2017#rejestracja